Vízkereszt, epifánia

A szó jelentése:

 

Epifánia: görög szó – epiphaneia - amelynek jelentése „megjelenés”

 

VÍZKERESZT: az elnevezés a víz megszenteléséből alakult ki

 

 

Az ünnep története

 

Január 6-án, Vízkeresztkor három eseményt ünnepeltek a korai keresztyén egyházak:

  • Jézus születésének napját
  • Jézus megkeresztelkedését, emlékezve, hogy a Jordán vizében Keresztelő János megkeresztelte
  • Jézus első csodatételét, a kánai menyegzői csodát (Amikor Jézus első csodatételeként egy esküvőn a vizet borrá változtatta Kána városában).

 

Az ünnep üzenete, tanítása: Jézus különböző „megjelenései”

 

Miután a Karácsony átkerült decemberre, a nagyszabású pogány ünnep elhomályosítására, így január 6-a elsősorban a Jézus megkeresztelkedésének az ünnepévé vált a keleti egyházban, míg a nyugati egyházban a három királyok imádására éleződött ki.  A későbbiekben a nyugati egyház is elfogadta az ünnep lényegeként a keresztelési történetet. Jézus megkeresztelkedésének emlékére a katolikus templomokban vizet szentelnek, s ebből a vízből visznek a házakhoz, házszenteléskor.

 

Az áldás reményében, belocsolták a házakat, istállókat, megitatták az állatokat belőle és az emberek magukra is hintettek belőle. Egy 15. században elterjedt szokás szerint, a házakra a három napkeleti bölcs kezdőbetűjét vésték fel: G M B (Gáspár, Menyhért és Boldizsár)

 

 

Biblia: Máté evangéliuma 3 rész 11-17.

 

„Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. A kinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét; és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel. Akkor eljöve Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartja vala őt, mondván: Nékem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám?

Jézus pedig felelvén, monda néki: Engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engede néki. És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijöve a vízből; és ímé az egek megnyilatkozának néki, és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani. És ímé egy égi hang ezt mondja vala: Ez amaz én szerelmes fiam, a kiben én gyönyörködöm.”

 

Ha napfényes vízkereszt...

 

Ha napfényes Vízkereszt 
Megcsordítja az ereszt, 
Akkor évben jól ereszt 
A kalász és a gerezd. 
Öregektől tudom ezt, 
Higyjük el, probatum est. 
Kelt: hoc anno, Buda-Peszt.

 

Arany János